Norsk Fjellsportforum Norges Klatreforbund

Denne siden er en åpent tilgjengelig liste over instruktører hos Norsk Klatreforbund og Norsk Fjellsportforum. I listen nedenfor kan du velge å hente ut nåværende instruktører fra våre arkiver.

Vår oversikt dekker følgende kategorier:


Norsk Fjellsportforum | Youngstorget 1, 0181 Oslo | Epost: post@fjellsportforum.no - Tlf 911 91 811
Norges Klatreforbund | Ullevål Stadion, Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0854 Oslo | klatring@klatring.no